Kontakt

E-post: ystad@riksteatern.se

Vi finns på facebook

Styrelsens kontaktpersoner:
Lars Schilken, ordförande
Christina Sandqvist, sekreterare