Kontakt

E-post: ystad@riksteatern.se

Vi finns på facebook

Styrelsens kontaktpersoner:
Thomas Nyh, ordförande
Christina Sandqvist, sekreterare